Velstand og ulighed

Anders Hjorth-Trolle,Daniel Juhász Vigild,Jan Rose Skaksen,Jonas Færch Lotz

Udkommer d. 27-03-2023
Hent forsidebillede
(1,69 MB)

Afvejningen mellem velstand og ulighed er et af de store politiske spørgsmål i forhold til indretningen af velfærdssamfundet, og vigtigheden af dette spørgsmål aktualiseres med meldinger om en stigende ulighed i Danmark.

Udgangspunktet for bogen er, at uafhængigt af det personlige ståsted i debatten om velstand og ulighed er fakta under alle omstændigheder vigtige. Bogen analyserer derfor udviklingen i niveauer og forskelle i indkomst, adgang til uddannelse og sundhedsydelser. Der analyseres på gennemsnitsniveauer og forskelle bredt defineret, men der ses også på forskelle indenfor alders-, uddannelses- og etniske grupper.

Temaet velstand og ulighed analyseres via data fra et nyt værktøj – en database – i ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed. Basen indeholder detaljerede oplysninger om en lang række forhold, der traditionelt indgår ved en vurdering af velstand og ulighed. Disse data er inddelt tematisk, og værktøjet er bygget op om en lang række baggrundsvariable som køn, alder, bopæl, etnicitet og uddannelse. Der er fri adgang til databasen, hvis muligheder eksemplificeres i bogen, og brugeren kan selv skabe tidsserier, der går tilbage til årtusindskiftet eller tidligere. Detaljeringsgraden gør det samtidig muligt med analyser helt ned på kommuneniveau.

Bogen indleder med en skitse af lighedens idehistorie fra den franske revolution til den skandinaviske velfærdsstat efterfulgt af et kapitel, der gennemgår, hvordan man måler ulighed.

Fakta om bogen
Type Bog
ISBN 9788702325447
Udgave 1
Udgivet 2023
Sider 188
Omslagsgrafiker Mette Hjordt - Stibo Complete
Vejledende pris: 210,00

Tilmeld nyhedsbrev

E-mail