Et aldrende Danmark

Jan Rose Skaksen,Michael Svarrer,Tine Rostgaard,Torben M. Andersen

Udkommer d. 24-03-2022
Hent forsidebillede
(6,15 MB)

Danskerne lever stadig længere, og sammenholdt med lave fødselstal igennem en årrække stiger andelen af ældre, herunder andelen af meget ældre,  både i absolutte tal og relativt som andel af befolkningen. En lang levealder er uden tvivl et væsentligt velfærdsgode, men aldring beskrives også som et tab af funktionalitet med deri indeholdte udfordringer. I denne udgivelse analyserer en række forskere ud fra en tværvidenskabelig tilgang omfanget af de demografiske ændringer og de individuelle og samfundsmæssige konsekvenser.

Fremstillingen spænder over analyser af, hvordan den stigende levetid slår igennem, hvad vi forstår ved sund aldring, pensionernes størrelse og dækning, aldringens sociologi, ældres boformer, deres levevilkår, ulighed og alderdom, tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet, teknologiens muligheder og velfærdssamfundets økonomiske ydelser til de ældre. Værket rundes af med en historisk analyse af ældres skiftende rolle i samfundet.

Bogen er den første publicering fra et projekt i ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed om ældre. Gennem den tværvidenskabelige tilgang på et højt fagligt niveau giver forskerne en syntetiserende og let tilgængelig status for: Det aldrende Danmark.

Fakta om bogen
Type Bog
ISBN 9788702331035
Udgave 1
Udgivet 2022
Sider 188
Omslagsgrafiker Mette Hjordt - Stibo Complete
Vejledende pris: 199,95

Tilmeld nyhedsbrev

E-mail