Fremgang på trods af COVID-19
Dato: 25. august 2020

På trods af COVID-19-situationen og den midlertidige nedlukning af det danske samfund har Gyldendal forbedret indtjeningen i det første halvår af 2020.

På Gyldendal-gruppens samlede forretningsområder blev resultatet af primær drift forbedret med 18 mio. kr. i forhold til første halvår 2019. Omsætningen steg i første halvår 2020 med 2,7% og blev 386 mio. kr. mod 376 mio. kr. i 2019.

COVID-19 medførte dog også for Gyldendal en negativ resultateffekt i første halvår på 20 mio. kr. Det er primært mentor-aktiviteterne, som er baseret på fysisk en-til-en lektiehjælp i private hjem, der har været påvirket af nedlukningen.

Korrigeret for nedlukningen i forbindelse med COVID-19 har Gyldendal forbedret indtjeningen med 35-40 mio. kr. i forhold til første halvår 2019. Fremgangen skyldes primært bedre dækningsgrader og lavere omkostninger i forlagsaktiviteterne på det private marked. Integrationen af dattervirksomheden Rosinante & Co i moderselskabet har medført betydelige omkostningsreduktioner samtidig med, at omsætningen på samme marked er fastholdt.

 

Adm. direktør Morten Hesseldahl udtaler om første halvår: Det har på mange måder været et mærkeligt halvår. Men COVID-19-situationen har skubbet yderligere til den igangværende digitalisering med stigende forbrug af streaming og stigende køb på nettet. Vi har i første halvår trods usikkerheden valgt at sætte mange digitale skibe i søen med store investeringer i bl.a. Studybox, Chapter og Gyldendal Stereo. Jeg er glad og stolt over, at vores ledere og medarbejdere har kunnet gennemføre alt dette under de vanskelige vilkår – og at vi samtidig fortsætter med at forbedre den underliggende indtjening.”

Finansielle forventninger til 2020

I andet halvår forventes også en negativ effekt af COVID-19-situationen, men på nuværende tidspunkt vurderes det, at effekten bliver mindre end i første halvår. For hele året forventes konsekvenserne af COVID-19 at påvirke driftsresultatet negativt med 25-30 mio. kr.

På grund af usikre markedsudsigter i forbindelse med nedlukningen suspenderede Gyldendal den 24. marts forventningerne til året. Men baseret på udviklingen i første halvår, herunder krisens påvirkning af forretningen, forventes der nu for regnskabsåret 2020 en omsætning på samme niveau som i 2019 (881 mio. kr.)

Link til selskabsmeddelelse og halvårsrapport 2020: http://bit.ly/Selskabsmeddelelse2020


Tilmeld nyhedsbrev

E-mail