Gyldendal A/S sælger distributionsselskab til Biblioteksmedier as
Dato: 3. juli 2015

Gyldendal A/S har i dag indgået aftale om overdragelse af dattervirksomheden Nordisk Bog Center A/S til Biblioteksmedier as. Overdragelsen finder sted pr. 6. juli 2015.

Nordisk Bog Center varetager lagring og distribution af koncernens og yderligere ca. 400 forlags udgivelser samt tilbyder logistikservices til bogklubber, forhandlere og netboghandlere.

Bog- og biblioteksmarkedet samt markederne for læremidler på alle uddannelsesniveauer ændrer sig i disse år blandt andet som følge af en øget digitalisering. Biblioteksmedier og Gyldendal ønsker at konsolidere og effektivisere logistikken i bogbranchen til fordel for forlag, forhandlere og biblioteker.

Gyldendal ønsker at styrke sit fokus på udgivelsesaktiviteter og på at opbygge nye digitale produkter og tjenester til disse markeder. Direktør i Gyldendal, Bjarne Ponikowski, udtaler: ”Det er vigtigere for os, at distributionen er effektiv og markedsorienteret, end at vi har ejerskab af Nordisk Bog Center. Vi vil koncentrere os om udgivelsesvirksomhed, og Biblioteksmedier vil sammen med Nordisk Bog Center fokusere på effektivisering af distributionen. Det vil være en fordel for begge parter.” Nordisk Bog Center vil fortsat stå for bogdistribution for Gyldendal-koncernens forlag.

Biblioteksmedier supplerer med overtagelsen af Nordisk Bog Center sine aktiviteter inden for leverancer af bøger og AV-materialer til biblioteker og skoler. I forbindelse med overtagelsen udtaler adm. direktør i Biblioteksmedier, Hans Ole Poulsen: ”Vi kan se, at mængden af fysiske bøger både til biblioteker, skoler og boghandlere falder en smule år for år, og derfor giver det god mening at konsolidere distributionen. Nordisk Bog Center er en veldrevet virksomhed med en god markedsposition, som er en god platform for effektiv bogdistribution. Vi ser frem til samarbejdet med vores nye kolleger og med de mange kunder i Nordisk Bog Center.”

Alle ansatte i Nordisk Bog Center fortsætter på uændrede vilkår efter overdragelsen til Biblioteksmedier. Tilsvarende fortsætter alle kundeaftaler uden ændringer. Nordisk Bog Center outsourcede fra 1. februar 2014 sine interne lager- og ekspeditionsfunktioner til PostNord Danmark, og dette samarbejde fortætter ligeledes uændret.

For yderligere information kontakt:

Biblioteksmedier: Adm. direktør Hans Ole Poulsen, tlf 4058 2865

Gyldendal: Direktør Bjarne Ponikowski, tlf 2529 2282

Om Nordisk Bog Center A/S:

Nordisk Bog Center beskæftigede i 2014 gennemsnitligt 18 medarbejdere og omsatte for 78 mio. kr. med et resultat efter skat på 9 mio. kr. Virksomheden betjener udover forlag og bogklubber i Gyldendal-koncernen omkring 400 forlag og ekspederer årligt omkring 10 mio. bøger. Selskabet fusionerede pr. 1. januar med søsterselskabet Flexional ApS, som driver prissammenligningstjenesten bogpriser.dk.

Om Biblioteksmedier as:

Biblioteksmedier A/S har mange års erfaring med bøger og beskæftiger ca. 80 ansatte, der alle har erfaring og kompetencer inden for leverancer af bøger og AV-materialer til landets folkebiblioteker, skolebiblioteker samt skoler. Biblioteksmedier A/S udvikler i samarbejde med bibliotekerne nye produkter og er specialiseret i klargøring af materialer.

Tilmeld nyhedsbrev

E-mail