Gyldendal sælger ordbogsaktiviteter
Dato: 1. marts 2022

Gyldendal har dags dato solgt sine ordbogsaktiviteter til Ordbogen A/S, som driver ordbogen.com. Ordbogen A/S har siden starten af 2020 varetaget salg og platformsudvikling af Gyldendals ordbøger. Nu overtager Ordbogen A/S også selve ordbogsindholdet.

Direktør i Gyldendal, Hanne Salomonsen, udtaler: 

”Vi vurderer, at Ordbogen A/S er de helt rigtige ejere af Gyldendals ordbøger. Vi er glade for at kunne overdrage vores ordbogsforretning til en danskejet virksomhed, der er specialist på området. Selskabet har desuden investeret målrettet i teknologier, der kan være med til at sikre en national, kvalitetspræget indsats på markedet også i de kommende år.” 

Ordbøger har været en del af Gyldendals portefølje i over 100 år, men markedet har de senere år ændret sig, og forretningen kræver et fokus, som Ordbogen A/S er bedre i stand til at levere. Beslutningen om at afhænde ordbogsporteføljen, skal derfor ses som en beslutning om at skærpe Gyldendals strategiske fokus, forklarer Hanne Salomonsen.

”De Røde Ordbøger har tjent Gyldendal godt igennem mange år, så det er ikke uden vemod, at vi tager afsked med denne del af vores katalog. Men tiden er en anden. Vi har behov for at prioritere kræfterne i de kommende år. Beslutningen om at afhænde porteføljen skal derfor ses som en beslutning om at fokusere vores strategiske indsatser yderligere,” siger Hanne Salomonsen.

De Røde Ordbøger fortsætter som brand i det nye ejerskab.

Gyldendal vil som følge af transaktionen modtage et nettoprovenu på ca. 40 mio. kr. før skat fra transaktionen. Det betyder, at Gyldendal nu for 2022 forventer en omsætning på 930-970 mio. kr. og et EBIT inklusive salgsprovenuet fra transaktionen på 75-90 mio. kr.

Tilmeld nyhedsbrev

E-mail