Ledelsesændring hos Nordisk Bog Center A/S
Dato: 17. september 2013

Efter 43 år i Gyldendal koncernen ønsker Jan Jensen at fratræde som direktør i Nordisk Bog Center A/S (NBC) for at gå på efterløn.

Jan har igennem sin tid i Gyldendal koncernen haft mange funktioner, siden han tilbage i 1970 begyndte som regnskabselev. Jan udviklede sig til økonomichef i både NBC og Gyldendal og har siden 2006 været direktør for NBC. Jan vil nu overlade styringen af NBC til nye kræfter og fratræder med udgangen af september.

”Jan har ydet en storartet og særdeles loyal indsats for Gyldendal koncernen, uanset hvilken rolle og position han har påtaget sig. Jan er trådt til, hvor der har været brug for ham og har altid løst sine opgaver med dyb forståelse for både Gyldendal koncernen og bogbranchen. Både NBC og Gyldendal har meget at takke Jan for”, siger Stig Andersen, adm. direktør i Gyldendal, som ejer NBC.

Bjarne Ponikowski, som tillige er direktør i Gyldendal, indtræder som direktør i NBC, indtil en ny direktør er fundet.

I anledning af Jan Jensens fratrædelse inviterer Gyldendal til reception fredag 27. september 2013 kl. 14–16 i Trykkeriet, Klareboderne 3, København.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Nordisk Bog Center A/S

For yderligere oplysninger, kontakt:
Bjarne Ponikowski
Mobil: 2529 2282
Mail: bjarne_ponikowski@gyldendal.dk

Tilmeld nyhedsbrev

E-mail