Ny administrerende direktør i Gyldendal A/S
Dato: 30. januar 2018

Ny administrerende direktør i Gyldendal A/S
____________________________________________________

Gyldendals bestyrelse har i dag udnævnt Morten Hesseldahl til ny administrerende direktør - som afløser for Stig Andersen. Morten Hesseldahl tiltræder sin stilling med virkning fra senest den 1. maj.

Stig Andersen har ydet en stor indsats gennem sin direktørtid, der har strakt sig over næsten to årtier. Siden sin tiltræden i 1999 har Stig Andersen gjort Gyldendal større, bredere og bedre, således at forlaget i dag, både hvad angår undervisning og privatmarked, er markedsledende i en lang række sammenhænge – under stadig hensyntagen til sin historiske rolle: at være ansvarlig og dedikeret formidler af litterær kvalitet og gennem tilvejebringelse af viden og oplevelser at arbejde for et inspirerende dansk kulturliv.

Opgaverne for Gyldendals ny direktør ligger i naturlig forlængelse af Stig Andersens indsats, men er skærpet af nye markedsvilkår. Digitaliseringen af bogbranchen, nye distributionsformer og ændret kundeadfærd – elementer som også boghandlere og biblioteker må forholde sig til – kræver et nyt blik på udviklingsperspektiverne i den samlede forlagsvirksomhed side om side med at forlagets fokus på kvalitet fastholdes.

Bestyrelsesformand Poul Erik Tøjner siger: ”Det har været magtpåliggende for Gyldendals bestyrelse at finde en person, der både har sans for, hvad der rører sig i samfundet og blandt mennesker, sans for kulturelt lederskab og endelig anerkendelse af de forretningsmæssige vilkår, dette involverer. Morten Hesseldahl har stor erfaring fra en række markante stillinger i kultur og medier – senest Dagbladet Information, DR og Det Kongelige Teater, men er tillige forhenværende forlægger med ansættelser i henholdsvis Gyldendal og Bonnier Forlagene. Herudover ser vi ham som en dygtig kommunikator i det offentlige rum”.

Selv siger Morten Hesseldahl: ”Jeg er meget glad for at få denne enestående lejlighed til at forvalte både Gyldendals arv og fremtid. Litteratur, læsning, sprog er altafgørende for udviklingen af vores samfund og for samværet mellem mennesker, og jeg ser frem til sammen med forlagets øvrige medarbejdere og ledelse at indfri forlagets målsætninger i det forretningsmæssige perspektiv, som nu en gang er Gyldendals. Udfordringerne fra markedet og i større forstand fra den tid, vi lever i, gør, at vi måske skal tænke anderledes end tidligere, men det bør ikke forandre forlagets grundlæggende opgave: at udgive god, væsentlig og vigtig litteratur”.
Tilmeld nyhedsbrev

E-mail